Ekonomiassistent

Flexime

Flexime Technologies efterfrågade avlastning inom ekonomirelaterade arbetsuppgifter. Unitalent matchade bolaget med en studentkonsult som studerar till redovisningsekonom. Konsulten har bland annat skött bokföring, fakturering och förberett för löneutbetalningar samt bokslut.

Vi vände oss till Unitalent för att få hjälp med arbetsuppgifter kopplade till ekonomin då vi önskade frigöra mer tid för oss. Vi har jobbat med Unitalent sedan våren 2018 och är mycket nöjda med både Unitalent och konsultens arbete. Vi vill med nöje lämna Unitalent våra allra bästa rekommendationer.

– Stefan Sundin, CTO, Flexime Technologies AB