UNITALENT

En del av LiU

Unitalent förmedlar tjänster baserade på kompetens från forskare och studenter vid LiU.

Unitalent ägs av Linköpings universitet via LiU Holding AB vars syfte är att vara en drivande och förvaltande del i att få kunskapen från universitetet till nytta.

Vi arbetar i tätt samarbete med våra systerbolag LEAD och LiU Invest och strävar även efter att vara en viktig och naturlig del i koncernens uppdrag att skapa framgångsrika, kunskapsintensiva tillväxtbolag.

UNITALENT

Studentkonsulter

Unitalent erbjuder studenter vid Linköpings universitet kvalitativa, spännande och lärorika konsultuppdrag under studietiden. Konsultuppdragen ger dig som student möjligheten att skaffa värdefulla erfarenheter och kontakter i näringslivet samtidigt som du får chansen att utveckla din kompetens.

Vi söker drivna och ambitiösa studenter som vill ta ett första kliv ut i arbetslivet.

SPETSA

Forskarkompetens

Genom affärsområdet Spetsa förmedlar vi skräddarsydda tjänster som bygger på den spetskompetens och erfarenhet som finns hos forskare och lärare vid LiU.