Reparation klickdetektorer

Kolmården

På uppdrag av Kolmårdens forskningschef utförde studentkonsulter från Unitalent ett reparationsarbete på klickdetektorer.

Utrustningen används i forskningssyfte för att räkna tumlaren, delfinernas närmsta släkting i svenska vatten, och ta reda på deras utbredning i Östersjön. Tumlare är svåra att upptäcka med traditionella metoder så därför placerades 300 klickdetektorer över hela Östersjön som hölls i gång under två år, så att man kunde lyssna efter tumlarnas ekolodsljud.

Efter avslutat forskningsprojekt behövde ett reparationsarbete utföras för att fortsättningsvis kunna använda detektorerna. Unitalents studentkonsulter som studerade elektronikdesign arbetade praktiskt med kretskorten i klickdetektorerna.