Mentorskapsprogram

LuMiNk Akademin

LuMiNk Akademin är ett studiemotiverande program med målet att inspirera högstadieelever i deras lärande, bidra till högre betyg och öka möjligheterna till högre studier. Unitalent har under fyra år ansvarat för det operativa arbetet i LuMiNk och skött rekrytering och projektledning.

LuMiNk Akademin startade hösten 2015 som ett samarbetsprojekt mellan Linköpings universitet, Norrköpings kommun och Mirum galleria. I dag är det ett etablerat och framgångsrikt mentorskapsprogram.

LuMiNk har sin grund i läxläsning där studenter från Linköpings universitet regelbundet träffar elever från Klingsborgsskolan en gång i veckan. Utöver läxläsningen innehåller LuMiNk även inspirationsföreläsningar, besök på gymnasiemässan och studiebesök på universitetet, både på Campus Norrköping och Campus Valla.

Under hösten 2018 utvärderades programmet av forskare vid Linköpings universitet och visat sig ge tydlig effekt på studieresultaten.

Av sekretessskäl behöver YouTube din tillåtelse för att laddas.
Jag godkänner