CIVILINGENJÖR – MASKINTEKNIK

Hjalmar Endre

Utbildning:
Civilingenjör Maskinteknik (år 4) och kandidat i företagsekonomi (år 3).

Uppdrag:
Ekonomistöd för FluoLink och Solar Bora.

Beskriv uppdraget/uppdragen du har/har haft hos Unitalent?
Under min tid som konsult hos Unitalent har jag arbetat som ekonomistöd för uppstartsbolagen FluoLink och Solarbora. De vanligaste arbetsuppgifterna i min roll som ekonomistöd är att ta hand om bokföringen, utbetalningar och löner. Utöver det kontinuerliga ekonomistödet har jag, bland annat, upprättat prognostiserade balansräkningar, budgeterat resultat och skapat årsredovisningar. Som ekonomistöd har man en nära kontakt med bolagens ledning eftersom man ofta behöver samarbeta kring de ekonomiska frågeställningarna som dyker upp.

Vad har du fått med dig för erfarenheter och vad har varit mest lärorikt under din tid hos Unitalent?
Jag har fått en gedigen praktisk erfarenhet av löpande bokföring i ett uppstartsbolag och fått en god insyn i bolagens verksamhet. Det har varit tillfredsställande att kunna applicera mina teoretiska kunskaper som jag införskaffat via min utbildning och lösa verkliga problem. Som konsult på Unitalent har jag fått nöjet att lära mig nya system och snabbt sätta mig in i bolagens situation. Detta är något som jag kommer att ta med mig till mitt nästa jobb!

Vad är det bästa med konsultuppdrag hos Unitalent?
Det bästa är att man kan arbeta flexibelt som konsult hos Unitalent. Som student har man ofta varierande arbetsbelastning under en termin och därför är det perfekt att man själv kan styra över när och var man vill arbeta.

Skulle du rekommendera andra studenter att arbeta hos Unitalent? Varför?
Jag skulle absolut rekommendera alla studenter att söka sig till Unitalent! Det är få arbetsplatser som kan erbjuda nyttiga och relevanta arbetserfarenheter, utan att det behöver gå ut över studierna. Unitalent har även en stor variation i uppdrag och det finns därför fina möjligheter att utvecklas i flera områden.