KOGNITIONSVETENSKAP

Katarina Iversen

Utbildning:
Kognitionsvetenskap, 1a året på masterprogrammet.

Uppdrag:
Ansvarig mentor i LuMiNk-projektet.

Beskriv uppdragen du har/har haft hos Unitalent? 
Mitt första uppdrag hos Unitalent var som mentor i LuMiNk. Läxläsning är kärnan i LuMiNks verksamhet vilket innebär att man som mentor framförallt hjälper elever med läxor och plugg. Uppdraget som ansvarig mentor i LuMiNk handlar, utöver att finnas där för att hjälpa eleverna, till stor del om att vara en kontakt mellan projektledare, mentorer och elever. Uppdraget ger även en djupare inblick i projektet och ger möjligheten att hjälpa till att utveckla LuMiNk. 

Vad har du fått med dig för erfarenheter och vad har varit mest lärorikt under din tid hos Unitalent?  
Under min tid hos Unitalent och i LuMiNk-projektet har det bland annat varit givande att få arbeta med lärande, detta då det är roligt att jobba för att eleverna ska nå sina akademiska mål. Det har även varit utvecklande att få arbeta med min egen förmåga att lära ut för att sedan kunna hjälpa eleverna på bästa sätt. Möjligen att arbeta tillsammans med och lära känna studenter från andra program har varit både roligt, men också lärorikt då vi kan gå in i situationer med olika perspektiv och lära av varandra. Slutligen har arbetet som ansvarig mentor varit lärorikt då det har gett möjligheten att få en djupare förståelse för hur projekt bedrivs.  

Vad är det bästa med konsultuppdrag hos Unitalent? 
Det bästa med konsultuppdrag hos Unitalent är att man får möjligheten att arbeta mer praktiskt vid sidan av dom ofta mer teoretiskt lagda studierna. I och med det ger uppdrager som konsult mycket värdefulla erfarenheter och chansen att utvecklas. Det är även mycket roligt att få en inblick i arbetslivet och då både komma i kontakt med andra studenter och folk som redan är ute på arbetsmarknaden. I mitt fall har det även varit otroligt kul att få lära känna alla elever och mentorer som jag jobbar med.   

Skulle du rekommendera andra studenter att arbeta hos Unitalent? Varför? 
Det skulle jag absolut göra. Som konsult åt Unitalent får man en inblick i arbetslivet och samtidigt som man får möjligheten att arbeta med och lära känna andra studenter.