ENERGI-MILJÖ-MANAGEMENT

Klara Smeds

Utbildning:
Energi-miljö-management, år 5

Uppdrag:
Processkartläggning, Holmen Skog 

Beskriv uppdraget/uppdragen du har/har haft hos Unitalent?
Jag, tillsammans med min kollega Rawan, genomförde ett uppdrag åt Holmen Skog där vi kartlade arbetsprocesserna för rollen som produktionsledare. Vi genomförde kartläggningen genom intervjuer och analys av data som samlades in med en enkätundersökning. Målet var att hitta effektiviseringsåtgärder i produktionsledarnas dagliga arbete.  

Vad har du fått med dig för erfarenheter och vad har varit mest lärorikt under din tid hos Unitalent? 
Jag fick applicera kunskaper och modeller jag har lärt mig under min studietid i ett verkligt projekt, något jag tycket var utvecklande och intressant. Det mest lärorika med mitt uppdrag var att jag fick prova på rollen som konsult. Jag tar med mig värdefulla erfarenheter kring hur det är att arbeta mot att möta både kundens, min kollegas och projektledares förväntningar samtidigt. 

Vad är det bästa med konsultuppdrag hos Unitalent?
Jag tycker det bästa var att jag fick en inblick i hur det kommande arbetslivet faktiskt kan se ut. Att arbeta mot en kund var spännande och vissa saker fungerade inte riktigt som jag tänkt mig, men det är något jag drog lärdom av. Det var också väldigt kul att jag fick samarbeta med en student som pluggade ett annat program än jag själv. Vi lärde oss mycket av varandra och kompletterade varandra riktigt bra.  

Skulle du rekommendera andra studenter att arbeta hos Unitalent? Varför?
Absolut! Att var konsult åt Unitalent är ett perfekt engagemang utöver studierna då man får värdefull arbetslivserfarenhet, samtidigt som man får lite extra klirr i kassan varje månad och får träffa andra drivna studentkonsulter.