IT OCH MANAGEMENT

Stina Lisspers

Utbildning och vilket år du studerar:
År 1 IT och Management. I juni 2020 tog jag min examen som Internationell Civilekonom med inriktning franska. 

Uppdrag: Konsult ekonomistöd.

Beskriv uppdraget/uppdragen du har/har haft hos Unitalent?
Jag har ansvarat för ekonomin på två mindre företag. De huvudsakliga uppgifterna har bestått av löpande bokföring, fakturering, löneutbetalningar och deklaration av skatter. Utöver dessa uppgifter har jag har även utfört en del budgetering och likviditetsprognoser. 

Vad har du fått med dig för erfarenheter och vad har varit mest lärorikt under din tid hos Unitalent? 
Jag valde inriktning styrning och strategi under mitt sista år på Civilekonomprogrammet och kände att min kunskap inom redovisning därmed var något bristfällig. Jag kände att det var något som jag ville bli bättre på, vilket jag verkligen har blivit! Jag kunde uppleva att Civilekonomutbildningen var väldigt teoretiskt lagd och tack vare min konsultroll känner jag att jag har lärt mig mycket kring hur det faktiskt fungerar rent praktiskt i ett företag. Det tror jag kommer vara väldigt värdefullt för arbetslivet. För mig som läser IT och Management har det även varit mycket spännande att lära sig alla smarta funktioner i Fortnox och jag har därav själv fått uppleva hur digitalisering underlättar och effektiviserar arbetet.  

Vad är det bästa med konsultuppdrag hos Unitalent?
Förutom att jag har lärt mig jättemycket så har jag har varit mycket nöjd med de företagen jag har jobbat hos. De har varit så snälla och roliga och det har varit kul att lära känna och samarbeta med dem.   

Skulle du rekommendera andra studenter att arbeta hos Unitalent? Varför?
Absolut. Vill du ha ett flexibelt jobb där du verkligen samlar på dig nyttig erfarenhet inför arbetslivet är en konsultroll hos Unitalent perfekt för dig!