CIVILINGENJÖR – INFORMATIONSTEKNIK

Tom Larsson

Utbildning:
Civilingenjör i informationsteknik.

Uppdrag:
   -IOS applikation
   -Android applikation
   -Hemsida
   -Teknisk förstudie
   -Webbapplikation för forskningsarbete

Beskriv uppdragen du har/har haft hos Unitalent?
IOS applikationen och Android applikationen var likformiga då det var samma idé fast för olika plattformar. Det gav mig möjligheten att utveckla, testa och publicera till både app store och google play store.

Hemsidan som gjorts har varit för en förening på universitetet, vars syfte var att kort och gott summera föreningens syfte och motivera fler studenter att gå med.

Den tekniska förstudien gav mig möjligheten att komma i kontakt med företag och ge insikt i vad som skulle krävas för ett projekt. De kunde sedan använda denna insikt för att ta beslut angående om de skulle genomföra projektet.

Webbapplikationen för forskningsarbete har gett mig möjligheten att arbeta sida vid sida med en forskare på LIU och göra deras forskning nåbar i form av en webbapplikation. Den samlar databaserad på forskningen och illustrerar denna data för att användaren ska kunna se vad deras svar innebär.

Vad har du fått med dig för erfarenheter och vad har varit mest lärorikt under din tid hos Unitalent?  
Jag har utvecklat mina kunskaper inom flertalet utvecklingsspråk, lärt mig projektutvecklingens varierande former och utvecklat min kundkontakt avsevärt. 

Vad är det bästa med konsultuppdrag hos Unitalent? 
Det bästa med konsultuppdrag hos Unitalent är deras möjlighet för dig som student att få en fot in på arbetsmarknaden och möjligheten att använda dina kunskaper i verkliga projekt.   

Skulle du rekommendera andra studenter att arbeta hos Unitalent? Varför? 
Självklart! Det har gett mig ofantligt många nya kunskaper och förbättrat min förmåga att agera som konsult.