Verksamhetsanalys

Holmen

Varför vände du dig till Unitalent? 
Vi var i behov av extra resurser för att göra en intern utredning inom organisationsområdet. Vi såg också ett värde i att använda studenter med den inriktning (industriell ekonomi) som Unitalent kunde erbjuda, för att bredda vårt perspektiv som idag ofta utgår från andra kompetensområden (skogliga utbildningar). 

Hur har din upplevelse varit?
Vi har haft ett bra samarbete med Unitalent och studenterna. De har med marginal levererat det vi hade förväntat med god kvalitet, tidsplanering, tillgänglighet och flexibilitet då vi behövt göra ändringar av planen. 

Skulle du rekommendera Unitalent till andra företag och i så fall varför?
Det skulle jag absolut göra.  

Vilket uppdrag blev konsulten anlitad för?
En intern utredning och analys inom organisationsområdet. Frågan berörde hur vi inom en av våra processer fördelar tiden mellan olika arbetsuppgifter och huruvida dessa är värdeskapande för processen eller ej.

Jonas Eriksson, Skogsteknisk chef, Holmen Skog