Rekrytering

Lead

Vad är ditt namn och vad är din roll på företaget? 
Åsa Glavich, HR-ansvarig och Affärscoach på Lead.

Beskriv uppdraget som Unitalent har hjälpt er med.  
Unitalent har varit vår partner i rekrytering av Entrepreneurs in Residence: vårt trainee-program. Vi letar efter entreprenörstalanger med utvecklingspotential och utvecklingsintresse. Personlighet och starka teamkvaliteter är avgörande framgångsfaktorer för programmet och vi utforskar kandidater genom såväl speedintervju, case och djupintervjuer. Unitalent har helt skött processen fram till casemomentet, där vi från Lead kommer in. Sedan samverkar vi hela vägen fram till beslut.  

Hur har din upplevelse varit?  
Det är andra gången jag samarbetar med Unitalent i den här typen av rekrytering. Jag uppskattar vårt samarbete mycket! Unitalents medarbetare bidrar med såväl kompetens och driv som egna reflektioner och synpunkter som berikar. Jag tycker om att jag får nytta av kloka ögon och smarta analyser. Dessutom håller de ett bra tempo framåt och driver mot resultat. 

Skulle du rekommendera Unitalent till andra företag och i så fall varför? 
Ja, det gör jag absolut. Både för att jag känner mig helt trygg med att helt lämna över stora delar av den här ganska omfattande processen till dem – vilket underlättar min vardag under den intensiva rekryteringsperioden enormt – men också för att jag tycker samarbetet är roligt och lärorikt. Samma återkoppling har jag också fått från kandidater som har deltagit – rolig, lärorik och berikande upplevelse!